Sách đã chính thức lên kệ ^.^

Sáng thứ 7 vẫn còn mơ ngủ, mở điện thoại thấy có tin nhắn từ Nhã Nam: “Sách đã có tại Đỗ Quang rồi em nhé, nhiều bạn đến lấy rồi”. Thế là bỗng dưng không chỉ lập tức tỉnh như sáo mà tim tự dưng bỗng nhảy loạn cào cào. Vậy là “em ấy”, […]