Chuyện hàng ngày dạo này… :-)

Nhân dịp trời mát mẻ và lý do quan trọng hơn là không muốn làm việc nên chạy lên blog viết lăng nhăng một tí :) :) :). Mở lịch xem thì mình về Việt Nam cũng được gần 2 năm rồi đấy, thiếu đâu có khoảng 6 tuần thôi. Thời gian càng ngày càng […]