Bò hầm kiểu Pháp

Hôm nay mình bắt đầu “nấu ăn tử tế” trở lại. Thật ra dùng từ “tử tế” cũng không chính xác lắm, nhưng tạm thời chẳng nghĩ ra từ gì hay hơn nên cứ để đó vậy. Mình, thời gian vừa rồi ăn uống vẫn rất tử tế, nhưng nấu nướng chắc chắn là không […]