Lại.. lên đường

Về nhà được một tháng mà thấy nhanh như một cái chớp mắt. Có bao nhiêu điều muốn làm mà chưa kịp làm gì thì đã thấy đến ngày phải quay lại. Lên đường trưa ngày thứ 6 giờ Hà Nội, đến chiều tối ngày thứ 7 (cũng giờ HN) mới đặt chân về đến […]