Chào tháng 7 (và bạn Trang đã quay trở lại :)

Chẳng hiểu sao khi viết những dòng này mình có một cảm giác hồi hộp lạ lắm. Giống như một người đi xa lâu ngày mới quay trở về một nơi chốn thân thiết vậy. Mà cũng lâu thật rồi nhỉ, tận gần 3 tuần vắng bếp rồi cơ mà. Cứ nghĩ là quay cuồng […]