Cập nhật: video mới và sách sắp phát hành

Ba tuần đầu của tháng 7 mình không vào  SD được một nửa lí do vì nghỉ xả hơi sau thời gian bận rộn, nửa lí do còn lại là làm nốt các khâu cuối cùng cho sách mới để chuyển đi in. Giờ thì mọi việc đều đã xong nên có thể quay trở […]