Một vài chia sẻ trong chụp ảnh đồ ăn – Phần 3: Bố cục và góc chụp

Phần 1: Một vài chú ý cơ bản (đặc biệt với đồ ăn & lựa chọn đồ đựng) Phần 2: Nền và các vật dụng trang trí (Background & Props) Lâu quá rồi mới lại viết được bài mới cho chuỗi bài về food photography này. Thật ra đây là phần mà mình cảm thấy […]