Giới thiệu website tiếng Anh của SD: Rice ‘n Flour

Cả nhà thân mến, Thay mặt cho toàn thể Savoury Days team, mình xin được giới thiệu với các bạn phiên bản tiếng Anh của Savoury Days mang tên Rice ‘n Flour, địa chỉ website tại www.ricenflour.com. Website là công sức nửa năm chuẩn bị của cả nhóm đặc biệt là các bạn thiết kế và […]