Mề gà xào húng quế

Hồi xưa ở Việt Nam thì mỗi khi ngửi thấy mùi húng quế là mình nghĩ ngay đến bún bò Huế hoặc bún măng ngan :P Nói cách khác là ngoài hai món này ra mình gần như không biết món nào khác mà có “liên quan mật thiết” đến húng quế, mặc dù mình […]