Linh tinh (2) – Về “hắn”

[Chuyên mục mới] “Ngăn kéo” để cất các thứ linh tinh vụn vặt: một bức ảnh đẹp, một câu nói hay, một đoạn sách yêu thích, …. hay chỉ đơn giản là một vài suy nghĩ tào lao. ——————– Thế là cuối cùng cũng có “hắn” trong tay. “Hắn” chẳng phải là quyển sách đầu tiên […]

Linh tinh (1)

[Chuyên mục mới] “Ngăn kéo” để cất các thứ linh tinh vụn vặt: một bức ảnh đẹp, một câu nói hay, một đoạn sách yêu thích, …. hay chỉ đơn giản là một vài suy nghĩ tào lao ———————- Thứ Hai Hai tuần nay, tầm nhìn của mình chỉ từ giường đến bàn làm việc. Ah […]