Passion fruit Pound Cake – Bánh bông lan bơ chanh leo

Xem thêm về Pound cake và phương pháp trộn bột cho Pound cake. Công thức Pound Cake này là mình học của cô Rose Levy Beranbaum trong cuốn The Cake Bible, nhưng có chỉnh sửa kha khá. Thứ nhất là mình thấy lượng bơ trong công thức gốc nhiều quá (185g bơ : 150g bột) […]