Thụy Sỹ ký sự – Phần 3: Cầu hoa, tường tranh và chân giò nướng ở Luzern (Lucerne)

Xem các phần khác của Thụy Sỹ kí sự tại ĐÂY  Tình yêu Thụy Sỹ của mình – ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã 4 tháng từ lúc đi chơi :-< Ở trong bài ký sự phần 1 mình có nói là phải viết nhanh không có chẳng mấy chốc rồi sẽ quên mất. […]