Tự học làm bánh căn bản: Phân biệt các loại bột (phần 2)

Tiếp theo Phân biệt các loại bột làm bánh phần 1 Xem các phần khác của “Tự học làm bánh căn bản” tại mục Cùng học làm bánh Hồi xưa lúc mới bắt đầu học làm bánh, đi mua nguyên liệu mình cũng “bấn loạn” lắm, tại trong siêu thị bên này bột có rất […]