Gà rang gừng

Đây là một trong những món ăn “tiêu chuẩn” của nhà mình Không phải dễ mà được xếp vào nhóm “tiêu chuẩn” đâu nhé. Đầu tiên là phải đơn giản và nhanh gọn, bởi vì ở nhà ai cũng bận, đi làm, đi học, không có nhiều thời gian để làm bếp cho nên “nhanh” […]