Cách trồng rau mầm sạch trên giấy ăn

Từ đầu mùa Xuân có một đứa le te đi mua bao nhiêu chậu với đất về, tính làm nông dân mà cuối cùng chẳng nhận được sự ủng hộ của thời tiết. Trời năm nay mưa lạnh nhiều hơn nắng. Ai lại cuối tháng 6 rồi mà vẫn tầm 15 – 20 độ. Mấy […]