Canh đầu cá om dưa

Viết bài này thì nhất định là phải kể chuyện về cái đầu cá ở Bỉ :P “Khoai Tây” nhìn chung – theo mình thấy – là không có khái niệm ăn đầu cá. Với khoai Tây, đầu cá không chỉ là thứ không ăn được mà còn là một thứ “đáng sợ” để ăn. […]