Súp hải sản kiểu Pháp – Bouillabaisse

Cuối năm, chẳng hiểu một đống việc từ đâu bỗng dưng xuất hiện và đồng loạt đổ ụp một cái lên đầu – đúng kiểu “oánh hội đồng” ý, làm mình chẳng kịp trở tay Cả ngày quay cuồng với một mớ dữ liệu và lý thuyết, deadlines chui cả vào giấc ngủ. Thời gian […]