White velvet cake & Milk Chocolate ganache

Đầu năm định viết vài dòng “đặc biệt” để khai blog mà hình như là tại ăn nhiều quá nên bánh chưng với nem rán  đè bẹp hết cả chữ rồi. Ngồi đần mặt ra trước máy tính cả tiếng đồng hồ cũng chẳng nghĩ ra được câu nào hay ho, chỉ thấy toàn đồ […]