Chiffon – Phần 3: Tại sao bánh xẹp, lõm, đặc, bết, chai..? (tiếp theo)

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi. * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh thuộc bản quyền của Savoury Days (trừ các hình ảnh & nội dung có ghi nguồn trích dẫn). Không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng lại dưới bất kì hình […]

Khi nhà có nhiều hơn một người :)

Chờ mãi, đợi mãi, mong mãi… cuối cùng thì mẹ và em gái mình cũng qua chơi được với mình. Vì là chuyến du lịch châu Âu đầu tiên của mẹ và em nên mấy mẹ con cũng tranh thủ “chạy sô” được một vài địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Đi chơi thì […]

Chiffon – Phần 3: Tại sao bánh xẹp, lõm đáy, thắt eo, chai, không nở được…?

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi. * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh thuộc bản quyền của Savoury Days (trừ các hình ảnh & nội dung có ghi nguồn trích dẫn). Không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng lại dưới bất kì hình […]

Chiffon – Phần 2: Phương pháp trộn bột dành cho Chiffon (Chiffon Method)

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi. * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh thuộc bản quyền của Savoury Days (trừ các hình ảnh & nội dung có ghi nguồn trích dẫn). Không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng lại dưới bất kì hình […]

Nhật kí học làm bánh: Chiffon – Phần 1: Đặc điểm chung & Phân biệt Chiffon với các loại bánh khác

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi. * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh thuộc bản quyền của Savoury Days (trừ các hình ảnh & nội dung có ghi nguồn trích dẫn). Không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng lại dưới bất kì […]