Passion fruit delight

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi  * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh (trừ những hình ảnh có ghi nguồn trích dẫn) thuộc bản quyền của Savoury Days. Các bạn có thể lưu lại công thức để sử dụng cho mục đích cá […]

Chợ (và cơm) cuối tuần

Tuần nào cũng thế, thứ 7 được khởi đầu bằng một sự háo hức. Bởi vì thứ 7 là “ngày đi chợ”. Chợ mở ở quảng trường to trước cửa một rạp hát ở trung tâm, tên chính thức là Volgenmarkt, còn tên không chính thức (do anh chị em Việt Nam tự đặt để […]

Black forest trifle & Mini black forest cakes

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi  * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh (trừ những hình ảnh có ghi nguồn trích dẫn) thuộc bản quyền của Savoury Days. Các bạn có thể lưu lại công thức để sử dụng cho mục đích cá […]