Cách làm Chiffon cho khuôn không lõi giữa (Chiffon – P4)

  Phần 1: Đặc điểm chung & Phân biệt Chiffon với các loại bánh khác Phần 2: Phương pháp trộn bột Chiffon (Chiffon Method) Phần 3.1: Tại sao bánh xẹp, lõm, thắt eo, chai, không nở được… ? Phần 3.2: Tại sao bánh xẹp, lõm, thắt eo, chai, không nở được….? (tiếp)   Chiffon được […]

Chiffon – Phần 3: Tại sao bánh xẹp, lõm, đặc, bết, chai..? (tiếp theo)

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi. * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh thuộc bản quyền của Savoury Days (trừ các hình ảnh & nội dung có ghi nguồn trích dẫn). Không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng lại dưới bất kì hình […]

Chiffon – Phần 3: Tại sao bánh xẹp, lõm đáy, thắt eo, chai, không nở được…?

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi. * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh thuộc bản quyền của Savoury Days (trừ các hình ảnh & nội dung có ghi nguồn trích dẫn). Không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng lại dưới bất kì hình […]

Chiffon – Phần 2: Phương pháp trộn bột dành cho Chiffon (Chiffon Method)

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi. * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh thuộc bản quyền của Savoury Days (trừ các hình ảnh & nội dung có ghi nguồn trích dẫn). Không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng lại dưới bất kì hình […]

Trứng và các kiểu đánh bông trứng – Phần 2.2: Quy trình đánh bông lòng trắng trứng

* Vui lòng đọc kĩ bài viết và các phản hồi trước khi đặt câu hỏi. * Toàn bộ nội dung bài viết và hình ảnh thuộc bản quyền của Savoury Days (trừ các hình ảnh & nội dung có ghi nguồn trích dẫn). Không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng lại dưới bất kì […]